Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Θυμάσαι όταν ήρθαμε;
Είχα πάλι γένια. Μαύρα.
Προσπαθούσαμε.
Μακριά και μαζί ταξιδέψαμε.
Προσπάθησα.
Ξέρω ότι το ξέρεις.
Είδες να με χάνεις.
Δεν πονάς πια.
Ξέρεις ότι θα τα καταφέρω.
Με έμαθες.
Ξέρεις.
Οι μαμάδες πάντα καταλαβαίνουν.
Από τα μάτια